Referaty wygłoszone podczas konferencji

Dzięki uprzejmości autorów referatów wygłoszonych podczas Zjazdu zamieszczamy poniżej pliki PDF z prezentacjami. Zwracamy jednocześnie uwagę, że upublicznienie tych treści może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą autorów.